Monthly Archives: January 2014

Coffee for Hannah

Helena   January 30, 2014   4 Comments on Coffee for Hannah
Image-4

Pomimo znajomości angielskiego, w Stanach spotykają mnie ciekawe lingwistyczne sytuacje. Niektóre dotyczą mojego nie-amerykańskiego akcentu. W kawiarniach, powoli przyzwyczajam się do zawołania coffee for Hannah. Jest mi bardzo miło, kiedy napój uda mi się kupić pod moim właściwym imieniem. Dzisiaj z kolei rozmawiąjąc przez telefon z firmą energetyczną, pomocna interlokutorka chciała dowiedzieć… Read more »

Coffee for Hannah

Helena   January 30, 2014   No Comments on Coffee for Hannah
Image-4

Despite being fluent in English, in the U.S. I encounter interesting linguistic challenges.  Some relate to my non- American accent. When at a coffee chain, I am getting used to hearing “coffee for Hannah“. It is very nice feeling when I manage to buy it under my proper name.Today, when talking on… Read more »

Go Blue!

Helena   January 16, 2014   4 Comments on Go Blue!
photo-80

W Chicago zima na całego, w Kalifornii katoliccy księża zachęcają do modlitw o deszcz, a u nas prawie codziennie pada. Jednak bez względu na warunki pogodowe, większość Amerykanów obejrzy rozgrywki futbolu amerykańskiego. Na szyldach sklepów widzę ostatnio wiecej flag drużyn, a prezenterzy telewizyjni wyjątkowo zakładają koszulki kibiców. W ubiegłą sobotę,… Read more »

Go Blue !

Helena   January 16, 2014   No Comments on Go Blue !
photo-79

In Chicago winter has hit fiercely. In California catholic priests pray for rain, and in Bellevue it rains almost every day. However, regardless of the weather, the majority of Americans will stop and watch American fotball. I see now many teams banners hung at the shops, and TV presenters wear… Read more »